Pasching, Austria

Raiffeisen Arena

Capacity 7.870 placesAddress

Poststrasse 38,
4061 Pasching, Austria

Routes

Near Raiffeisen Arena

[ Latest Update - 15.09.2022 ]